Usaha dan kerjasama di antara UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) dan JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN dalam menyediakan perkhidmatan  klinik pakar bergerak bagi rawatan  mata atau dikenali sebagai Klip Mobile kepada masyarakat Negeri Sembilan.